top of page

ยินดีต้อนรับ

รอยัล เรนเจอร์ ประเทศไทย

ลูกเสือคริสเตียนมุ่งเน้นที่การประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก เตรียมคนรุ่นต่อไปให้เหมือนพระคริสต์ และมีสิทธิอำนาจให้เป็นผู้นำในการรับใช้ตลอดชีวิต

  • ประกาศ - เราสอนพระกิตติคุณแก่เด็ก ๆ และแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับพวกเขา

  • เครื่องมือ – เราจัดการฝึกอบรม จัดเตรียมเยาวชนและผู้นำรุ่นเยาว์ เพื่อให้สามารถเป็นลูกเสือคริสเตียน และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของพวกเขา

  • สนับสนุน - เราจะให้โอกาสคนหนุ่มสาวในการสนับสนุนคริสตจักรและชุมชนของพวกเขา ผ่านการปฏิบัติการเป็นผู้นำผู้รับใช้

tempImageCsiVTH.jpg
tempImageR2SopN.jpg

Connect

with

friends

วิสัยทัศน์

เรามีเป้าหมายในการสร้างลูกเสือคริสเตียนทั่วทั้งประเทศไทย เพื่อนำเด็ก ๆ และเยาวชนมาหาพระเยซู เพื่อให้เขามีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้เขาสามารถเติบโตด้านจิตวิญญาณและเตรียมพร้อมสำหรับการทรงเรียก 

 

เราฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำ เพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านของงานลูกเสือคริสเตียนและงานของคริสตจักร เพื่อเป็นการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย

tempImageLbsIP4_edited.jpg
bottom of page