top of page

สนับสนุนวิสัยทัศน์ของลูกเสือคริสเตียน

ในการเริ่มต้นลูกเสือคริสเตียนในประเทศไทย เรายังต้องการการช่วยเหลือจากคุณในหลาย ๆ ด้าน – มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 

อธิษฐานเผื่อเราในด้าน ..

- ทีมระดับชาติ

- สติปัญญาในการขับเคลื่อนงานลูกเสือคริสเตียน

- การปกป้องผู้นำจากการโจมตีในหลาย ๆ ด้าน

โพส

เราต้องการคนที่จะช่วยเราในการโพสเกี่ยวกับลูกเสือคริสเตียนในหลาย ๆ ช่องทาง เพื่อให้ลูกเสือคริสเตียนเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

โปรโมท

คุณสามารถช่วยเราโปรโมทลูกเสือคริสเตียนให้กับศิษยาภิบาล หรือผู้นำในคริสตจักรของท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินงาน และกระจายงานของลูกเสือคริสเตียนได้ทั่วประเทศไทย

ร่วมเข้าทีมลูกเสือคริสเตียนกับเรา

ผู้นำระดับภูมิภาค

กราฟิก

วิดีโอ

ผู้ประสานงานการฝึกอบรม

นักแปล

แอดมิน

bottom of page